" Ibadah " Tidak ada komentar

 

 APA KABAR GEMBIRA YANG DIJANJIKAN BAGI MEREKA YANG BERTAUBAT?

APA KABAR GEMBIRA YANG DIJANJIKAN BAGI MEREKA YANG BERTAUBAT? Apa hasil bertaubat? Apa kabar gembira yang telah dijanjikan bagi mereka yang bertaubat? “Setiap anak adam banyak melakukan kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah ia yang bertaubat (menyesali kesalahan yang telah diperbuat).” (Tirmidzi)

APA KABAR GEMBIRA YANG DIJANJIKAN BAGI MEREKA YANG BERTAUBAT? Apa hasil bertaubat? Apa kabar gembira yang telah dijanjikan bagi mereka yang bertaubat? “Setiap anak adam banyak melakukan kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah ia yang bertaubat (menyesali kesalahan yang telah diperbuat).” (Tirmidzi)

DOSA-DOSA ORANG YANG BERTAUBAT AKAN DIAMPUNI MESKI DOSA-DOSANYA SETINGGI LANGIT… “Walaupun dosa kalian setinggi langit, apabila setelah itu kalian bertaubat maka dosa-dosa kalian akan diampuni.” (kutubus sittah) “Barangsiapa yang bertaubat atas kesalahan yang telah diperbuatnya maka ia seperti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan.” (Tirmidzi) Bersabda ﷺ : “Apabila kalian melakukan kesalahan, meskipun dosa-dosa kalian setinggi langit namun ketika kalian bertaubat Allah akan mengabulkan taubat kalian dan dosa-dosa kalian akan diampuni.” (Targhib dan Tartib) “sungguh tidak ada keraguan didalamnya, Allah bersama mereka yang bertaubat semuanya (semua dosa-dosanya) akan diampuni. Seberapapun besar dan banyaknya dosa-dosanya jangan sampai putus pengharapan seorang hamba dari rahmat Allah SWT. Karena pintu taubat dan rahmatNya sangatlah luas.” (Ibn Kastir) “orang yang bertaubat seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa.” (Berika)

ORANG YANG BERTAUBAT DIJANJIKAN SYURGA “Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.” (Surat At-taubah:112) “Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikit pun.” (Surat Maryam:60) TAUBAT AKAN MENJADI PERISAI TERHADAP DOSA-DOSA YANG AKAN DILAKUKAN DI MASA DEPAN Taubat seperti perisai terhadap dosa-dosa yang akan dilakukan di masa depan. Senjata yang paling penting bagi ahli iman untuk menjaga dari setan dan musuh-musuh islam adalah isti’adza (a’udzubillah) dan dengan beristighfar berlindung kepada Allah SWT. DOSA-DOSA YANG TELAH DIPERBUAT MENJADI PAHALA BAGI MEREKA YANG BERTAUBAT Seorang datang kepada Rosulullah ﷺ dan berkata: “Apakah seorang yang telah melakukan berbagai kesalahan (dosa) dan tidak ada satupun kesalahan yang tersisa yang belum ia kerjakan kemudian ia bertaubat, apakah taubatnya akan dikabulkan?” Rosulullah berkata:”apakah kau telah masuk islam?” ia berkata:”Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang layak untuk disembah dan ditaati kecuali Allah.” Rosulullah ﷺ bersabda: “setelah mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan, maka Allah akan merubah amal buruk yang telah kau kerjakan menjadi amal baik.” Kemudian ia berkata : “apakah semua dosa dan keburukan yang telah saya perbuat juga?”, Rosulullah ﷺ bersabda : “Ya”.  Hingga orang itu pergi dia berkata : “Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar…”. (Tabrani) “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Furqan : 68-70) MEREKA YANG BERTAUBAT AKAN MENCAPAI KESELAMATAN “Adapun orang yang bertaubat dan beriman, serta mengerjakan amal yang saleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung.” (Qasas : 67)

ALLAH TIDAK AKAN MENGAZAB MEREKA YANG BERISTIGHFAR “Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun” (Al-Anfal : 33) MEREKA YANG BERTAUBAT MENDAPAT KEDEKATAN KEPADA ALLAH   “Mereka yang bertaubat mendapat kedekatan kepada Allah, dan orang yang ikhlas bertaubat ia seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa.” (Ibnu Majah) “…Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Al-Baqara : 222)

TERHITUNG MENGERJAKAN AMALAN YANG SANGAT DISUKAI ALLAH SWT “Allah lebih suka kepada mereka yang bertaubat melebihi sukanya orang yang kehausan yang menemukan air, seorang yang lama tak memiliki anak kemudian memilikinya dan seorang yang kehilangan sesuatu kemudian menemukannya.” (Abu Al-abbas) “Kesenangaan Allah kepada hambanya yang bertaubat jauh lebih besar dari pada kesenangan seseorang yang kehilangan untanya dipadang pasir kemudian menemukannya.” (Muslim, Tirmidzi) TAUBAT SEBAGAI PENUTUP DOSA-DOSA “Seorang yang beriman ketika pakaian kehambaannya robek dikarenakan dosa-dosa maka taubatlah sebagai jahitannya. Seorang yang bahagia adalah mereka yang bertaubat sebelum kematiannya.”  (Al-Bazzar)

MEMBERSIHKAN NODA HITAM DIDALAM HATI DENGAN BERTAUBAT Perbaikan yang paling baik dan senjata yang paling kuat terhadap Kerusakan ruh dan hati yang disebabkan oleh dosa-dosa adalah bertaubat dan istighfar. “Ketika seorang hamba melakukan kesalahan maka meninggalkan satu noda hitam pada hatinya. Kemudian apabila ia meninggalkan perbuatan dosa dan bertaubat serta berisghfar maka hatinya bersih kembali. Apabila melanjutkan perbuatan dosanya maka noda hitam akan bertambah sehingga menutupi seluruh hatinya.” (Tirmidzi) TAUBAT PENYEBAB REZEKI YANG BAROKAH “Allah berikan kepada orang-orang yang bertaubat dan berisghfar jalan keluar dari masalah-masalah dan kelapangan dari kesempitan dan memberikan rezeki dari tempat ia mencari.” (An-Nasai) Jafer sodiq berkata: “Bertaubatlah bagi siapa yang rezekinya berkurang! Karena didalam surat nuh Allah memberikan kabar gembira bagi mereka yang bertaubat dan beristighfar bahwa akan diampuni dosa-dosanya dan ditambah rezekinya.” OBAT DARI DOSA ADALAH TAUBAT Katada ra. Berkata: “Penyakit yang terdapat pada kalian penyembuhannya adalah Al-quran dan obat dari penyakit akibat perbuatan dosa adalah taubat dan istighfar.” (Kutub As-sitta)

BERTAUBAT MELEMBUTKAN HATI Sayyiduna Umar ra. Berkata: “Duduklah bersama dengan orang-orang yang bertaubat karena hati mereka lembut.” (Kutub As-sitta)

SEORANG YANG BERTAUBAT BERAKHLAK SEPERTI AKHLAK PARA MALAIKAT BARANGSIAPA YANG MEMINTA AMPUNAN DARI ALLAH ATAS DOSA-DOSANYA MAKA 70.000 MALAIKAT BERISTIGHFAR UNTUKNYA Seseorang berdoa: “… aku berlindung padaMu dari api neraka, aku memohon ampun kepadaMu karena tidak ada yang dapat mengampuni kecuali engkau”, Allah SWT menyambut dengan kebesaran rahmatnya dan 70.000 malaikatpun beristighfar untuknya.” (Kutub As-sittah)

SEORANG HAMBA YANG BERTAUBAT KELAK DIHARI KIAMAT TIDAK DIMINTA PERTANGGUNG JAWABAN “seorang hamba ketika ia bertaubat Allah membuat lupa malaikat hafaza atas dosa-dosanya. Begitu juga membuat lupa organ-organnya.  Dan juga menghapusnya dari tempat ia berbuat dosa. Sampai ketika datang hari perhitungan tidak ada sesuatu yang harus dipertanggung jawabkan.” (Ibnu As-syakir)

 

DUA BUAH (HASIL) PERTAUBATAN Imam Ghazzali berkata: “ada dua buah (hasil) pertaubatan. Buah yang pertama: Sebagai pengganti dari dosa-dosa. Sehingga seperti orang yang tidak berdosa (suci). Buah yang kedua: Mencapai tingkat yang tinggi. Sehingga ia dapat menjadi babibullah.” (Ihya Ulum Ad-din) Kaynak: http://www.hakikatislam.com - APA KABAR GEMBIRA YANG DIJANJIKAN BAGI MEREKA YANG BERTAUBAT?

E-mail ke teman
E-mail ke teman

1435 - 1438 © © http://www.hakikatislam.com/